top of page

,

A mental exercise

for life-long teenagers

Esercizio mentale per eterni ragazzi in pubertà

Mentalna telovadba

za večne pubertetnike

ovitki-3d-bullshit_orig.jpg

A book that will not leave you emotionless and in which the reader can find her/himself.

The work is intertwined with elements of manifesto. The author is not intrusive and does an excellent job avoiding excessive moralization. The narrative is coherent throughout the text and speaks to the reader with a sincere message – change your mind through the concept of perception!

The author’s autobiography is a complete work. It elegantly and subtly transports the reader into the world of a generation that, on a relatively small geographical area, was impacted by numerous changes in all parts of their lives. The »Greyness«, with which the author addresses the reader in the prologue, can be a clear identification point for each individual even today. The text is formed thoughtfully and the accounts are given in detail. The chapters are well placed and easy to follow. The shortness of chapters is especially commendable, as it is vital to the author’s intended purpose – keeping the narrative simple, without unnecessary verbiage that would only stifle what she primarily wanted to present.
The brief concluding remarks add additional value and nuances to the text. They enhance the narrative as well as offer an insight into a clear and condensed synopsis of everyday life, through elaborate, often humorous thoughts. The reader is compelled to occasionally stop and introspectively contemplate about what was read, which successfully maintains her/his expectation and interest in the book.
A book that only life can write!    


Review by: Dušan Marolt

///

Un libro che non vi lascerà
indifferente e nel quale
potrete specchiarvi

Un'opera non invadente, carica di elementi di manifesto, che evita l'eccessivo moralismo.
Un racconto costruito sul messaggio;
cambiamo testa e percezione!

L'autobiografia dell'autorice è un'opera molto sofisticata,
che ci ritrae il mondo di una generazione sottoposta, 
in un'area geografica relativamente piccola, a una vasta serie di cambiamenti vitali. Il "grigiore" esposto nel prologo rimane tuttavia a tutt'oggi un chiaro punto identificativo.

Il testo è premeditato ed esauriente. I capitoli si susseguono perfettamente e sono facilmente scorrevoli. La brevità di questi è encomiabile, siccome evidenziano l'essenziale senza ricorrere a lunghe sintassi complicate che soffocherebbero il voluto messaggio. Interessanti e forti gli approfondimenti brevi alla fine dei capitoli, che oltre a donare al lavoro un valore aggiuntivo, lo rendono unico e particolare.
Si tratta di pensieri sofisticati e approfondimenti chiari e concisi, che offrono una sinossi esistenziale, constringendo inavvertitamente il lettore a riflettere sulla lettura.
L'autrice in questo modo mantiene l'aspettativa e suscita un'interesse e continuo. 
Un opera scritta dall'esperienza di vita!

Recensione di: Dušan Marolt

///

Knjiga, ki vas ne bo pustila
ravnodušne in v kateri se lahko
tudi najdete

 

Delo, prežeto z elementi manifesta, v katerem avtorica 
nikjer ne zaide v vsiljivost in pretirano moraliziranje. 
Skozi celoten zapis dobro vleče nit sporočilnosti 
in nas nagovori z iskrenim apelom – naj spremenimo glave! S konceptom dojemanja!


Avtobiografija avtorice je zelo dovršeno delo.
Elegantno in subtilno nas popelje v svet generacije, 
ki je bila, na razmeroma majhnem geografskem 
področju, deležna obilice sprememb v vseh sferah 
življenja. »Sivina«, s katero nas avtorica v prologu 
nagovori, pa je lahko jasna identifikacijska točka 
vsakega posameznika tudi danes.

Celoten zapis je zastavljen premišljeno in izčrpno podan. Vsa poglavja so odlično umeščena in lepo sledljiva. Kratkost teh je tu pohvalna, saj avtorica doseže namen s podajanjem in opisovanjem bistva 
in ne zapleta zgodbe z dolgovezenjem, 
ki bi le dušilo, kar je prvenstveno želela predstaviti.

Veliko težo in vrednost, predvsem pa ton dela, 
nudijo kratki, sklepni zapisi na koncu poglavij, 
ki so nadgradnja in se skozi dovršene misli, 
dovtipe in spoznanja ponujajo v jasen in zgoščen 
sinopsis obče življenjskosti. 
Bralca hote ali nehote prisilijo, da ob prebranem 
postane in se introspektivno posveti prebranemu. 
S tem avtorica pri bralcu ohranja stalno 
zanimanje in pričakovanje.

Delo, kot ga piše doživeto življenje!

Recenzija: Dušan Marolt

F... Bullshit!!!

the book is sold out

,

 

Moj oče je terorist

Drobtinice iz knjige

XI.

Moji obiski pri očetu se običajno niso nikdar najbolje končali.
Ob prihodu domov (v mentalno kliniko v malem) je bila vedno
navzoča velika nejevolja matere.
Leta sem to nejevoljo tolmačila z ljubosumjem. Navsezadnje
ni važno, katero čustvo je prevladovalo, pač pa dejstvo, da je to čustvo na obe zelo neugodno vplivalo in naju odtujevalo, namesto da bi naju na kakršenkoli način zbližalo. Postajala sem čedalje bolj nesrečna v svojem življenju, a stara sem bila le pičlih enajst let. Začela sem psihosomatizirati. Pogosti krči v trebuhu, glavoboli, mravljinčenja v glavi, bruhanja ... Pristala sem v ljubljanskem kliničnem centru. Smola je hotela, da se je tamkaj zdravil sam tovariš Tito, ki sem mu pred dvema letoma zaprisegla svečano zaobljubo. Prvič sva si bila
tako zelo, zelo blizu – v isti stavbi. Nahajala sem se na oddelku z dekletom, ki je bilo zaradi hude pljučnice priklopljeno na dihalno aparaturo. BILO JE to neizmerno prijazno, srčno dekle. Tako zelo srčno, da ga že kar težko srečaš.
Ko so njeni starši odhajali, mi je deklica ponujala svoje sokove in priboljške ter me vabila, naj se igram z njenimi igricami.
Sama se zaradi hudih, nenadnih napadov kašlja ni bila sposobna igrati. Z njo sem v sobi preživela nekaj zelo kratkih dni. Nekega dne so se vrata odprla. Bele bolniške halje so jo odpeljale v napadu krčevitega kašlja in nikdar več je ni bilo nazaj. Boga sem v lastnih očeh ponovno pokopala. Lahko bi bil odnesel mene. Bila sem pripravljena.
V bolnišnici sem preživela cele tri mesece. Raziskali so vse, kar se je raziskati dalo. Razen migrenskih glavobolov in psihosomatskih vzrokov niso ničesar odkrili.
Očetu je bil, zaradi italijanskega državljanstva, v vsem tem času vstop v bolnišnico strogo prepovedan. Že tako je oče človek, ki z veliko težavo podari kos samega sebe drugemu, in še takrat, ko to stori, mu je možnost odvzeta. Razumem ga. Nikdar se ne poklanjaj nikomur. Ognil se boš razočaranju, da predaja ni mogoča. Življenje tovariša Tita je bilo v tem obdobju pomembnejše od srčnega stanja otrok.
Teroristi prihajajo namreč s tujih zemlja in skušajo uresničiti lastne grozovite misije in atentate, zakriti za profesionalno izdelano krinko očeta.

the autor /
l'autrice / avtorica

FOTO_LARA.png

 

 

,

when I grow up
I'll stop the time

 

da grande

fermerò il tempo

 

ko bom velika,
bom zaustavila čas

Lara Capparotto Arh

I was born on 11 October 1969, in Trieste.
I am a professional multimedia engineer,
desktop publisher and graphic designer.


In my free time I deal with painting, illustration and writing. 

 

I've been working in the field of print production since 1989
and in the field of the Internet since 1998.

///

Sono nata l'11 ottobre 1969, a Trieste.

Sono un ingegnere multimediale, desktop publisher
e disegnatrice pubblicitaria.

 

Nel tempo libero mi occupo di pittura, illustrazione e scrittura.

 

Nel settore stampa sono attiva dal 1989,
nel settore Internet dal 1998.

///

 

Rojena sem 11. 10. 1969, v Trstu.

Sem poklicna inženirka multimedije, namizna založnica
in grafična oblikovalka.


V prostem času se ukvarjam s slikarstvom,
ilustriranjem in pisateljevanjem. ​

 

Na področju tiskovin delujem od 1989 leta,
na področju spleta od leta
1998.

Contact me / Contatto / Kontakt

Kubed 30,
6272 - Gračišče,

Slovenija

g. +386 31 346 459

Thanks for submitting

Grazie per avermi contattata

Zahvaljujem se vam za poslano sporočilo

platnica-1.jpg

2016

Autobiography / Autobiografia

On Facebook

polz.jpg

2017

Children book / Libro per bambini

On Facebook

platnica1-1.jpg

2018

Poetry / Poesia

Pesmi Facebook prijateljev

bottom of page